Tiếng Việt | English

06/06/2019 - 10:01

Trao bằng tốt nghiệp cho 84 học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính

Trường Chính trị Long An vừa bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ vừa làm vừa học) khóa 117 năm học 2017 - 2019.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được trao bằng tốt nghiệp; trong đó có 19 học viên đạt loại giỏi, 59 học viên xếp loại khá

Qua khóa học, 84 học viên lớp C117 được học tập các phần học: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin; những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở;…

Những kiến thức bổ ích được học tập, trang bị qua khóa học sẽ nâng cao trình độ, nhận thức chính trị cho các học viên và áp dụng hiệu quả vào thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ  tại các cơ quan, đơn vị đang công tác. 

Theo đánh giá của trường, các học viên đều có ý thức cao trong học tập và chấp hành tốt các nội quy, quy chế của trường. Kết thúc khóa học, 100% học viên được trao bằng tốt nghiệp; trong đó có 19 học viên đạt loại giỏi, 59 học viên xếp loại khá./.

Lê Quang

Chia sẻ bài viết