Tiếng Việt | English

08/12/2015 - 15:23

Đức Hòa – Long An

Trên 6,7 tỷ đồng chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định 62

Đây là tổng số tiền chi trả trợ cấp một lần cho 1.677 đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế của huyện Đức Hòa,…


Nhận chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ

Nội dung này được đề cập tại hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vào sáng 8/12/2015. Theo đó, hơn 6,7 tỷ đồng là tổng số tiền chi trả trợ cấp một lần cho 1.677 đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An theo Quyết định 62.

Để thực hiện đạt kết quả như trên, Ban Chỉ đạo 24 của huyện luôn tích cực, chủ động chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, kiện toàn hội đồng chính sách, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ thẩm định, xét duyệt hồ sơ. Quy trình thực hiện đúng với phương châm: Bảo đảm chất lượng hồ sơ, xét duyệt đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót.

Từ khi triển khai thực hiện đến nay, huyện Đức Hòa đã khảo sát 1.830 đối tượng, hiện còn 244 đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp một lần đã báo cáo về tỉnh. Song song với đó, huyện cũng thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 1.489 đối tượng và giải quyết chế độ mai táng phí cho 42 người từ trần.

Tại hội nghị, các xã, thị trấn tập trung thảo luận: Công tác quán triệt, kiện toàn hội đồng chính sách, tiếp nhận xử lý thông tin về đối tượng, quy trình thực hiện, công tác phối hợp, nêu lên những khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Qua đây giúp ban chỉ đạo huyện rút kinh nghiệm, xác định phương hướng, giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ đạt kết quả cao trong thời gian tới./.

Hồng Thắm

Chia sẻ bài viết