Tiếng Việt | English

09/01/2019 - 18:43

Triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Chiều 09/01, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Phùng Xuân Nhạ chủ trì Hội nghị trực tuyến Triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới. Điểm cầu Long An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh chủ trì tại điểm cầu Long An

Đổi mới giáo dục trở thành nhu cầu cấp thiết và xu thế mang tính toàn cầu nhằm trang bị cho thế hệ tương lai nền tảng văn hóa vững chắc và năng lực thích ứng cao trước mọi biến động của thiên nhiên và xã hội. Chương trình GDPT mới xây dựng theo mô hình phát triển năng lực, giúp học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất, năng lực được kỳ vọng. Chương trình không chỉ giúp học sinh hình thành các phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực,… mà còn bồi dưỡng năng lực đặc biệt của học sinh.

Chương trình GDPT mới vừa có tính kế thừa vừa có nhiều điểm mới so với chương trình hiện hành. Học sinh sẽ được giảm số môn học, số tiết học, chọn lọc kiến thức thiết thực, phù hợp. Phương pháp dạy học và cách đánh giá kết quả giáo dục cũng có nhiều đổi mới. Chương trình còn có tính mở, giúp địa phương, nhà trường có thể lựa chọn một số nội dung, kế hoạch giáo dục phù hợp.

Môi trường giáo dục và đội ngũ giáo viên là một trong những yếu tố cần lưu ý khi thực hiện chương trình GDPT mới

Tại hội nghị, đại biểu được tìm hiểu thêm về việc chuẩn bị đội ngũ nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện chương trình GDPT mới. Đại biểu các tỉnh, thành quan tâm thảo luận nhiều vấn đề: Thực hiện chương trình theo tính mở, phương pháp dạy tích hợp, thời gian giảng dạy,…

Nói về thời gian giảng dạy, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhắc nhở các trường cần dùng thời gian trống cho học sinh thư giãn, vui chơi, tuyệt đối không dạy và học thêm. Đồng thời yêu cầu ngành giáo dục các địa phương quan tâm đến đội ngũ giáo viên cũng như môi trường giáo dục nhằm thực hiện tốt chương trình GDPT mới./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết