Tiếng Việt | English

07/06/2019 - 17:36

Triển khai quy chế phối hợp giữa ngành điện và công an tỉnh

Công ty Điện lực Long An, Công ty Truyền tải điện 4 và Công an tỉnh Long An vừa tổ chức sơ kết và triển khai quy chế phối hợp giữa các đơn vị.

Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa ngành điện và Công an tỉnh Long An

Qua 3 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa ngành điện với Công an tỉnh Long An, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định. Hệ thống truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Long An vận hành đạt hiệu quả, an toàn, không xảy ra những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự tại địa phương, bảo đảm việc truyền tải điện được thông suốt, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Công an và ngành điện đã tổ chức triển khai nội dung quy chế đến các đơn vị trực thuộc để phối hợp, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nghiêm túc thực hiện. Các ngành thường xuyên thông báo tình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, thảo luận, bàn kế hoạch, phương án bảo vệ hệ thống truyền tải điện đối với khu vực phức tạp và vùng ít dân cư sinh sống. Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn hệ thống truyền tải điện tích cực phối hợp các địa phương tuyên truyền công tác bảo vệ hệ thống truyền tải điện trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và thực hiện.

Công an tỉnh phối hợp ngành điện tổ chức 65 lượt kiểm tra các tuyến đường dây cao áp tại các khu vực phức tạp về an ninh, trật tự và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ ứng trực của lực lượng bảo vệ đường dây tại các địa phương có đường dây điện cao áp đi qua. Qua đó, kịp thời nhắc nhở lực lượng bảo vệ tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ, chủ động trong công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện vụ việc xảy ra làm ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh an toàn lưới điện như xây dựng các công trình, nhà xưởng, cây xanh, vi phạm hành lang an toàn hệ thống truyền tải điện, trộm cắp phụ kiện lưới điện,...

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho 51 cán bộ công nhân viên ngành điện; kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy 70 lượt tại các trạm biến áp.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện quy chế phối hợp vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế nhất định. Từ đó, ngành điện và công an tỉnh tiếp tục đề ra các giải pháp tháo gỡ, tăng cường hơn nữa trách nhiệm để phát huy hiệu quả Quy chế phối hợp đã đề ra./.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết