Tiếng Việt | English

26/06/2018 - 11:35

Triển khai trực tuyến văn bản pháp luật mới ban hành

Sáng 26/6, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Long An tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật (VBPL) mới ban hành cho các huyện, thị xã, thành phố.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung chủ trì hội nghị

Đợt triển khai VBPL mới ban hành lần này gồm Luật Lâm nghiệp, Luật Quy hoạch, Luật Thủy sản (đều có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2019); Luật Quản lý nợ công (có hiệu lực thi hành ngày 01/7/2018); Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài năm 2009, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các đại biểu còn được triển khai 3 Nghị quyết mới: Nghị quyết số 51/2017/QH14 về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; Nghị quyết số 56/2017/QH14 về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Qua việc triển khai VBPL, cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, địa phương nắm bắt kịp thời các quy định mới để thực hiện tốt nhiệm vụ; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan, đơn vị và địa phương./.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết