Tiếng Việt | English

21/02/2020 - 07:12

Trung tâm hành chính công huyện Mộc Hóa mang đến sự hài lòng cho người dân

Đón tiếp nhiệt tình, hướng dẫn cụ thể, chu đáo, trả kết quả sớm, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí,... là nhận xét của người dân khi đến làm thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An (Trung tâm). Điều này khẳng định hiệu quả của Trung tâm sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, tạo bước đột phá trong công tác cải cách TTHC.

Tháng 8/2018, Trung tâm chính thức đi vào hoạt động, hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, thuận tiện. Toàn bộ quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của các cơ quan, ban, ngành đều được kiểm soát chặt chẽ bằng hệ thống phần mềm “một cửa” hiện đại, bảo đảm minh bạch, rõ ràng, đúng lịch hẹn.

Những TTHC trước khi đưa vào Trung tâm đều được rà soát, cắt giảm, đơn giản về thành phần hồ sơ, trình tự, thời gian giải quyết so với thời gian quy định của pháp luật, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch. Trung tâm còn chú trọng lắp đặt trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ để phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hiện tại, trung tâm cập nhật kịp thời và niêm yết công khai đầy đủ theo quy định 274 TTHC/46 lĩnh vực đối với cấp huyện, cấp xã 137 TTHC/30 lĩnh vực.

Trung tâm chủ trì, phối hợp tốt các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt Quy định về việc xin lỗi cá nhân, tổ chức khi để xảy ra sai sót, quá hạn trong quá trình giải quyết TTHC. Đến nay, Trung tâm chưa nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức. Về đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của viên chức tại Trung tâm, trong năm, có 1.068 lượt đánh giá, trong đó hài lòng là 1.043 lượt, chiếm 97,66%, bình thường 22 lượt, không hài lòng 3 lượt.

Thời gian tới, Trung tâm phối hợp Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Nội vụ tham gia kiểm soát cũng như thực hiện tốt việc rà soát bộ TTHC do UBND tỉnh ban hành để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung. Tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện tốt Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC. Phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo quy định; bảo đảm tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn. Đồng thời, phối hợp các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND huyện rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI). Cập nhật kịp thời các TTHC và thực hiện công khai, niêm yết theo quy định. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC,…/.

Bé Ngoan

Chia sẻ bài viết