Tiếng Việt | English

30/06/2020 - 10:37

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Long An thông báo tuyển dụng

Căn cứ Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Căn cứ Kế hoạch 135/KH-UBND của UBND tỉnh ngày 12/6/2020 về triển khai thực hiện Nghị định 140/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Công văn 2879/SYT-TCHC của Sở Y tế ngày 24/6/2020 về triển khai thực hiện Kế hoạch 135/KH-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017;

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thông báo tuyển dụng viên chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ- CP năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức là 07 chỉ tiêu, trong đó:

Bác sĩ (hạng III) tốt nghiệp Bác sĩ Y đa khoa: 03 chỉ tiêu;

Bác sĩ (hạng III) tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Ngoại: 01 chỉ tiêu;

Bác sĩ (hạng III) tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Tai mũi họng: 01 chỉ tiêu;

Bác sĩ (hạng III) tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Mắt: 01 chỉ tiêu;

Bác sĩ (hạng III) tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Sản: 01 chỉ tiêu.

2. Đối tượng và tiêu chuẩn dự tuyển:

Người dự tuyển đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

3. Hình thức tuyển dụng:

Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển.

. Nội dung xét tuyển:

- Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ – CP

- Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra kỹ năng của người dự tuyển.

5. Hồ sơ dự tuyển:

Mỗi cá nhân nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu phụ lục Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ).

6. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển bắt đầu từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 30/7/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Phòng Tổ chức- Hành chính - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Long An - Số 102, Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Lưu ý:

- Khi đến nộp Phiếu đăng ký dự tuyển mang theo văn bằng, chứng chỉ (bản gốc) liên quan đến vị trí dự tuyển để đối chiếu với thông tin đã đăng ký.

- Không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu điện, trường hợp thí sinh không trực tiếp đến nộp phiếu dự tuyển thì người nộp hộ phải có giấy ủy quyền của thí sinh kèm xác nhận của chính quyền địa phương.

- Không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển ghi không đầy đủ thông tin theo quy định.

- Tham khảo thêm thông tin trên Website Sở Y tế Long An:

(https://syt.longan.gov.vn) hoặc xem trực tiếp tại bảng Thông báo công khai của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo địa chỉ trên.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: (0272) 3835.859 phòng Tổ chức Hành chính./.

TTKSBTLA

Chia sẻ bài viết