Tiếng Việt | English

06/11/2018 - 18:39

Trung ương Đoàn làm việc tại Đức Hòa

Sáng 06/11, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đội Trung ương - Nguyễn Phạm Duy Trang có cuộc làm việc tại xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Đoàn công tác Trung ương Đoàn làm việc tại Đức Hòa

Đại diện Ban Chấp hành Đoàn xã An Ninh Tây báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, các chỉ tiêu công tác nhiệm kỳ, kết quả triển khai các kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn năm 2018.

Nhìn chung, Đoàn xã An Ninh Tây nói riêng và Huyện đoàn Đức Hòa nói chung đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể, trong năm 2018, Huyện đoàn thực hiện tốt công tác tuyên tuyền giáo dục pháp luật, tổ chức nhiều phong trào tình nguyện, chú trọng các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội,…

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Huyện đoàn Đức Hòa cũng nêu những khó khăn trong quá trình tập hợp thanh niên, việc thực hiện các phong trào bị ảnh hưởng do tinh giản biên chế,…

Bà Nguyễn Phạm Duy Trang ghi nhận những nỗ lực của các cán bộ đoàn, sự quan tâm của lãnh đạo địa phương; đồng thời đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phát huy lực lượng thanh niên công nhân; chú trọng tuyên truyền giáo dục, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng thanh niên trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ; tăng cường hoạt động để thanh niên có điều kiện tiếp cận khoa học công nghệ áp dụng vào học tập, khởi nghiệp; quan tâm, chăm sóc thiếu nhi; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả tham mưu cho cấp ủy Đảng;…/.

Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết