Tiếng Việt | English

27/11/2015 - 20:07

Truyện Kiều - Hành trình vượt quốc gia bước ra thi đàn thế giới

 

Các đại biểu tham quan trưng bày tư liệu di vật của gia tộc Nguyễn Du tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Cùng với các hoạt động giao lưu và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất