Tiếng Việt | English

01/06/2020 - 19:55

Từ 15/7, hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp có thay đổi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP trong đó có quy định về hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Từ ngày 15/7/2020, hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động có một số thay đổi. Cụ thể, hồ sơ gồm các giấy tờ sau: Mẫu Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp; Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: