Tiếng Việt | English

12/07/2018 - 08:39

Từ ngày 01/7/2018, thay đổi mức đóng BHXH, BHYT

Từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng. Theo đó, sẽ thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) được điều chỉnh.

Ảnh minh họa: KT

Ảnh minh họa: KT

Cụ thể, số tiền đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 62.550 đồng/tháng (được tính theo công thức 1.390.000 x 4,5% = 62.550 đồng/tháng). Số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 111.200 đồng/tháng (1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng).

Số tiền đóng BHYT đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4,5%.

Số tiền đóng BHXH đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.

Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định là 2.224.000 đồng/tháng (1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng).

Việc tăng lương cơ sở giúp quyền lợi và mức hưởng BHYT của chủ thẻ được gia tăng theo. Số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm tài chính làm căn cứ để cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm (6 tháng lương cơ sở) điều chỉnh tăng từ 7,8 triệu lên 8,34 triệu đồng.

Chi phí cho một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (điều chỉnh tăng từ 195.000 đồng lên 208.500 đồng). Mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở (điều chỉnh tăng từ 58,5 triệu lên 62,55 triệu đồng)./.

Ngọc Mận-Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết