Tiếng Việt | English

12/08/2015 - 15:21

Tự tin dã ngoại


Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 huấn luyện kỹ thuật mắc tăng võng trong điều kiện đóng quân dã ngoại

Thao trường là thực tế địa hình, mô hình học cụ là những trang bị thực tế của chiến sĩ, với hình thức huấn luyện lý thuyết kết hợp thực hành, Thượng úy Nguyễn Văn Trường - Phó Đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An đang huấn luyện chiến sĩ cách mắc tăng võng trong đóng quân dã ngoại ngoài địa hình, thực hành các bài bắn kỹ thuật chiến đấu bộ binh và diễn tập chiến thuật cấp phân đội.

Chiến sĩ được huấn luyện thực tế và thực hành đào, sử dụng bếp Hoàng Cầm cấp 1. Đây là loại bếp dã chiến, có công dụng làm tan, loãng khói bếp tỏa ra khi nấu ăn nhằm tránh bị phát hiện. Đào và sử dụng bếp Hoàng Cầm là điều kiện bắt buộc đối với các đơn vị khi thực hiện hành quân, trú quân dã ngoại với yêu cầu "Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”.

Theo Thượng úy Nguyễn Văn Trường - Đại đội phó Đại đội 1-Tiểu đoàn 1: Đơn vị chuẩn bị hành quân, trú quân dã ngoại dài ngày ngoài địa hình rừng núi nên ngoài các nội dung huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, đơn vị còn huấn luyện về kỹ thuật hậu cần để thực hành dã ngoại đạt kết quả cao.

Huấn luyện dã ngoại là một nội dung quan trọng trong công tác huấn luyện. Hình thức huấn luyện này không chỉ nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng tác chiến trên mọi địa hình mà còn rèn luyện, tăng cường thể lực cho chiến sĩ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Huấn luyện dã ngoại gặp khá nhiều khó khăn, phức tạp, đòi hỏi bộ đội phải có tinh thần vượt khó, sức chịu đựng và ý chí quyết tâm cao.

Hành quân, trú quân dã ngoại, thực hành các bài bắn kỹ thuật chiến đấu bộ binh và diễn tập chiến thuật cấp phân đội là đợt sát hạch toàn diện khả năng, sức mạnh chiến đấu của từng đơn vị nên trong thực hành diễn tập phải thực hiện và xử lý một khối lượng công việc rất lớn, lao động với cường độ rất cao như trên chiến trường.

Do thực hiện tốt các nội dung huấn luyện nên trong thực hành các bài bắn kỹ thuật chiến đấu bộ binh và diễn tập chiến thuật cấp phân đội năm 2015, cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực Long An luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% đơn vị tham gia diễn tập đều đạt khá giỏi.

Với phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, đồng bộ, chuyên sâu, bộ đội thường trực Long An bảo đảm và sử dụng thuần thục các loại vũ khí, khí tài, trang bị có trong biên chế, sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay./.

Trung Dũng

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết