Tiếng Việt | English

13/06/2019 - 13:53

Từng đại biểu phải dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động HĐND

Sáng 13/6, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Thanh Cang chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình hoạt động của các tổ đại biểu HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tại kỳ họp thứ 15 (kỳ họp lệ giữa năm 2019) và trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang yêu cầu, từng đại biểu phải dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động HĐND

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các tổ đại biểu HĐND tỉnh có nhiều nỗ lực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ: Xây dựng chương trình công tác; tiếp xúc cử tri tại 50 điểm, ghi nhận 326 lượt ý kiến, kiến nghị gửi về Thường trực HĐND tỉnh để phân loại, tổng hợp, chuyển UBND tỉnh và các ngành chức năng liên quan xem xét, giải quyết; thực hiện khá tốt công tác tiếp công dân tại nơi ứng cử; tích cực tham gia chuẩn bị nội dung, thực hiện tốt nhiệm vụ tại kỳ họp thứ 13 và 14 (các kỳ họp bất thường).

Tuy nhiên, theo đánh giá của Thường trực HĐND tỉnh, công tác tổ chức tiếp xúc cử tri và việc ghi nhận, thông tin giải đáp, tổng hợp kiến nghị của cử tri ở một số tổ đại biểu có mặt còn hạn chế, nhất là chưa quan tâm theo dõi, giám sát việc cơ quan chức năng giải quyết kiến nghị của cử tri và các vấn đề bức xúc kéo dài tại địa phương. Hoạt động thảo luận, tranh luận trên hội trường tại kỳ họp chưa được nhiều đại biểu quan tâm.

Về nhiệm vụ trọng tâm trước và trong kỳ họp thứ 15 (kỳ họp lệ giữa năm 2019), Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang yêu cầu, các tổ đại biểu phối hợp Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam cấp huyện nơi ứng cử thông báo rộng rãi về thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri để đa dạng hóa thành phần và thu hút nhiều cử tri tham dự. Bên cạnh đó, các tổ đại biểu cần chọn lọc vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với địa bàn ứng cử để báo cáo cử tri, có gợi ý, định hướng để cử tri tập trung phát biểu.

Tiếp tục duy trì hoạt động thảo luận tổ trước kỳ họp với chính quyền địa phương nơi ứng cử, xem đây là hoạt động chính thức của kỳ họp, vì vậy, các thành viên trong tổ phải tham dự đầy đủ. Nội dung thảo luận phải toàn diện, bao quát trên tất cả các mặt, trong đó, tập trung thảo luận sâu các dự thảo nghị quyết gắn với báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh. Đặc biệt, nhằm khắc phục tình trạng bị động về nội dung phiên chất vấn, từ kỳ họp thứ 15 trở về sau, hoạt động chất vấn sẽ thực hiện tập trung theo nhóm vấn đề (từ 3 đến 4 nhóm).

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị, các tổ đại biểu thực hiện nghiêm túc Quy chế tiếp công dân; tích cực tham gia hoạt động khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh; bố trí lịch tiếp xúc cử tri, lịch họp tổ thảo luận phù hợp, bảo đảm theo khung thời gian quy định. Từng đại biểu phải dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động HĐND, trong đó, đại biểu không chuyên trách phải dành ít nhất một phần ba thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết