Tiếng Việt | English

16/10/2019 - 19:11

Tuổi trẻ Bến Lức hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện

Trong ngày 16/10, đoàn viên, thanh niên, cán bộ chiến sĩ công an cùng nhiều cán bộ, công chức, viên chức, lao động và đông đảo nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An tham gia hiến máu với tổng số 200 lượt người, với hơn 166 đơn vị máu được Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh tiếp nhận.

Tuổi trẻ Bến Lức tham gia hiến máu tình nguyện

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua, với tinh thần xung kích, tuổi trẻ huyện Bến Lức còn hăng hái tham gia phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương. Đây là nghĩa cử cao đẹp, mang đậm giá trị nhân văn.

Mỗi năm, có hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên, chiến sĩ công an huyện đăng ký hiến máu tình nguyện, góp phần đáng kể vào ngân hàng máu sống, giúp cho các tổ chức y tế trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác cứu chữa người bệnh; trong đó, nhiều đoàn viên tham gia hiến máu đến 15, 16 lần. 

Được biết, hoạt động hiến máu tình nguyện do Huyện đoàn Bến Lức phát động hàng năm, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần nhân văn và trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng. 

Để phong trào đi vào chiều sâu và hiệu quả, hàng năm, Huyện đoàn đều xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác vận động các tổ chức Đoàn trong việc tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện; định kỳ tập hợp thống kê tình hình, kết quả, số liệu báo cáo các ban, ngành có liên quan biết và có định hướng chỉ đạo, phối hợp. 

Bên cạnh đó, Huyện đoàn cũng tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên về phong trào hiến máu cứu người, đồng thời đề xuất các hình thức biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào./.

Việt Hằng 

Chia sẻ bài viết