Tiếng Việt | English

18/06/2020 - 20:25

Tuổi trẻ Long An: Chuyển biến tích cực sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết

Sau nửa nhiệm kỳ triển khai, thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đoàn tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trên địa tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đạt những kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực. Phóng viên (PV) Báo Long An có cuộc trao đổi với Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh xoay quanh vấn đề này.

Từ năm 2017 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tham gia trải đá xanh, bêtông hóa hơn 2.800km đường giao thông nông thôn
Từ năm 2017 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tham gia trải đá xanh, bêtông hóa hơn 2.800km đường giao thông nông thôn

 PV: Xin anh cho biết, những kết quả nổi bật của tuổi trẻ tỉnh nhà sau nửa nhiệm kỳ triển khai, thực hiện NQ Đại hội Đoàn tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022?

Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh: Nửa nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có nhiều giải pháp cụ thể, nêu cao quyết tâm chính trị, hoàn thành cơ bản các mục tiêu NQ Đại hội Đoàn tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra. Trong đó, 3 phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia phát triển KT-XH, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; 3 chương trình đồng hành với thanh, thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho thanh, thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai sâu, rộng, hiệu quả.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh chủ động đăng ký cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phối hợp đảm nhận và thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên (TN) ý nghĩa, chung tay xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới. Trong đó, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn thông qua các mô hình thiết thực mang dấu ấn TN như xây dựng Đường hoa TN, Tuyến đường TN sáng, xanh, sạch, đẹp, Thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, Lò đốt rác tại gia đình,... 

 PV: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giới trẻ, nhất là gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai mang lại kết quả ra sao?

Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giới trẻ có nhiều đổi mới, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được triển khai với nhiều nội dung, cách làm sáng tạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của ĐVTN. Việc học tập các chuyên đề Chỉ thị số 05-CT/TW theo từng năm với nhiều hình thức trực quan, sinh động như hội nghị trực tuyến, livestream trên mạng xã hội và các thiết kế infographic. Các đợt sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác và các đợt thi đua kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc và 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh được triển khai sâu, rộng trong toàn tỉnh: “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”. 

Việc tuyên dương, nhân rộng các cá nhân điển hình được thực hiện thường xuyên, qua nửa nhiệm kỳ, toàn tỉnh có hơn 300 gương ĐVTN điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Nổi bật, tỉnh có 7 ĐVTN dự Đại hội “TN tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc năm 2018, có 1 TN được Tỉnh ủy tuyên dương trong năm 2018 và có 6 đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác được tuyên dương cấp toàn quốc năm 2019. 

 PV: Xin anh cho biết, bên cạnh những kết quả đã đạt, nửa nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong tỉnh còn những tồn tại, hạn chế nào?

Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh: Nửa nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong tỉnh còn những tồn tại, hạn chế như các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chưa tiếp cận được rộng rãi đến các đối tượng TN, nhất là TN nông thôn ở vùng sâu, vùng biên giới, TN công nhân và tôn giáo. Các phong trào TN xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế và đồng hành cùng TN nghiên cứu khoa học chưa có giải pháp mang tính đột phá đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công tác hỗ trợ các ý tưởng, sáng tạo của TN để ứng dụng vào điều kiện thực tế còn hạn chế; các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm cho TN tại các vùng sâu, biên giới của tỉnh chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên. 

Chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư ở một vài địa phương còn nhiều hạn chế: Tổ chức sinh hoạt Đoàn không bảo đảm thời gian theo quy định; nội dung, hình thức sinh hoạt chưa có nhiều đổi mới để thu hút được ĐVTN tham gia; mặt trận đoàn kết, tập hợp TN trên địa bàn dân cư, tôn giáo, TN công nhân trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa sâu, rộng. Công tác duy trì, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả của Đoàn chưa được các cấp bộ Đoàn phát huy, triển khai, thực hiện đồng bộ.

 PV: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp nào nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu NQ Đại hội Đoàn tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022?

Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh: Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu NQ Đại hội Đoàn tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022, nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai, thực hiện nhiều phong trào, chương trình TN gắn với thực tiễn đời sống của ĐVTN; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và tăng cường đi cơ sở để kịp thời nắm bắt, hướng dẫn các quy định, chia sẻ các mô hình hay gắn với đổi mới nội dung, hình thức tổ chức sinh hoạt Đoàn cho cơ sở; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác hỗ trợ, tạo điều kiện cho TN khởi nghiệp, lập nghiệp; tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn quan tâm đến công tác duy trì, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả của Đoàn; các mô hình được xây dựng phải mang tính tập trung, không dàn trải và hình thức;...

 PV: Xin cảm ơn anh!

"Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tham gia trải đá xanh, bêtông hóa hơn 2.800km đường giao thông nông thôn; thắp sáng hơn 215km đường giao thông nông thôn; tham gia vệ sinh, phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy trên 160km kênh nội đồng, vận động xã hội hóa xây dựng 11 cây cầu giao thông nông thôn trị giá trên 5,9 tỉ đồng; trồng hơn 256.000 cây xanh; các cơ sở duy trì thực hiện tốt 158 đoạn đường Sáng, xanh, sạch, an toàn;... "

Phong Nhã (thực hiện)

Chia sẻ bài viết