Tiếng Việt | English

10/12/2015 - 09:01

Tuyên bố chung Việt Nam- Belarus: Củng cố và phát triển toàn diện quan hệ hai nước

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Belarus A.Lukashenko đã ký Tuyên bố chung về củng cố và phát triển toàn diện quan hệ hai nước.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng thống Cộng hòa Belarus A.G. Lukashenko đã thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 08 đến ngày 09 tháng 12 năm 2015.

Lãnh đạo hai nước ký kết Tuyên bố chung.

Tổng thống Cộng hòa Belarus A.G. Lukashenko đã hội đàm với Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, gặp Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng.

Tổng thống Cộng hòa Belarus đã đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Trong không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai Bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi ý kiến về thực trạng và triển vọng phát triển hợp t