Tiếng Việt | English

13/08/2020 - 12:35

UBMTTQ Việt Nam thị xã Kiến Tường: Hoạt động giám sát, phản biện xã hội ngày càng hiệu quả

Với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An hiệp thương thống nhất với các tổ chức chính trị - xã hội về nội dung, chương trình, kế hoạch thực hiện; đồng thời ban hành các kế hoạch để triển khai, thực hiện công tác giám sát năm 2020.

Đoàn giám sát thực hiện Nghị quyết số 42 của UBMTTQ Việt Nam thị xã khảo sát hộ thuộc đối tượng bảo trợ xã hội

Một trong những kết quả nổi bật là việc MTTQ thị xã tổ chức giám sát kịp thời những vấn đề nhân dân quan tâm như thực thi pháp luật về việc cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn trên địa bàn thị xã; giám sát việc tổ chức, sắp xếp trật tự mua bán, bảo đảm môi trường, mỹ quan khu vực bờ kè phường 1, phường 2; giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 42 và Quyết định 15 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;… Sau giám sát, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thị xã có 6 kiến nghị đến các đối tượng được giám sát và đơn vị liên quan. Đến nay, các nội dung kiến nghị này được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, giải quyết kịp thời và chủ động thông tin kết quả thực hiện.

Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam từ thị xã đến cơ sở tham gia các hoạt động giám sát thường xuyên như giám sát việc thi hành án dân sự; giám sát việc tạm giam, tạm giữ; việc hỗ trợ các đối tượng thuộc diện chính sách ưu đãi của Nhà nước; xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở,... Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại các xã, phường đã trở thành một kênh thông tin quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền xem xét các vấn đề trong công tác lãnh đạo, quản lý, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã thực hiện 25 cuộc giám sát các công trình do nhân dân đóng góp xây dựng, do Nhà nước đầu tư và các tổ chức, cá nhân tài trợ.

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, chủ động, tích cực làm tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hàng năm. Từ thực tiễn phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của từng địa phương, MTTQ và các đoàn thể lựa chọn nội dung giám sát và phản biện xã hội phù hợp, đúng những vấn đề mà xã hội và nhân dân đang quan tâm; thường xuyên lắng nghe, tập hợp các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân để phục vụ nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, góp ý được xác thực, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, phù hợp tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân./.

Hồng Lam

Chia sẻ bài viết