Tiếng Việt | English

13/06/2019 - 11:29

UBND tỉnh Long An tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước 2019

Ngày 13/6, UBND tỉnh Long An tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2019 cho thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện và cán bộ trực tiếp phụ trách công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của các đơn vị.

Đại biểu dự tập huấn bảo vệ bí mật Nhà nước 2019

Hoạt động nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về bảo vệ bí mật Nhà nước cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác bảo vệ bí mật Nhà nước các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, bổ sung kiến thức và kỹ năng để thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác này.

Đồng thời, chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót; khắc phục những tồn tại, hạn chế để tăng cường và nâng cao chất lượng công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong thời gian tới./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết