Tiếng Việt | English

30/11/2018 - 18:03

UBTWMTTQVN giám sát phòng, chống tham nhũng dự án KT-XH tại Kiến Tường

Ngày 30/11, Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN - Ngô Sách Thực làm trưởng đoàn giám sát tại thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An về thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại một số dự án kinh tế, xã hội trên địa bàn từ năm 2016 đến tháng 6 năm 2018.

Ông Ngô Sách Thực yêu cầu cần tiếp tục phát huy vai trò người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng 

Từ năm 2016 đến tháng 6/2018, thị xã Kiến Tường được bố trí 513 công trình, tổng vốn đầu tư trên 635 tỉ đồng.

Các công trình bảo đảm theo thiết kế, dự toán, không có công trình nào đội vốn. Trong quá trình thi công, MTTQVN các xã, phường cùng cộng đồng dân cư tham gia giám sát từ việc lựa chọn gói thầu đến thi công, nghiệm thu theo quyết định. Vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, MTTQ, nhân dân và cộng đồng được phát huy tối đa.

Vì vậy, đa số dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cao. Đây được xem là tiền đề giúp các xã, phường từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Kết luận cuộc làm việc, đoàn kiểm tra đề nghị địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản của TW về phòng, chống tham nhũng và đầu tư xây dựng cơ bản; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát của MTTQVN các cấp và các Ban Thanh tra Nhân nhân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng nhằm kịp thời phát hiện sai phạm. Đặc biệt, cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại các dự án kinh tế, xã hội trên địa bàn./.

Tuấn Hùng

Chia sẻ bài viết