Tiếng Việt | English

13/03/2020 - 08:23

Ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI đã có mặt trên hệ điều hành iOS

NCOVI là ứng dụng chính thức và duy nhất của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, được Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị toàn dân sử dụng.

(Nguồn: Vietnam+)
Ứng dụng (app) khai báo y tế toàn dân NCOVI vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông và các công ty công nghệ thông tin lớn hoàn thiện trên hệ điều hành iOS tại đường link: https://apps.apple.com/vn/app/ncovi/id1501934178.

Trước đó, ngày 10/3, ứng dụng đã có mặt trên hệ điều hành Android, tại đường link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi. 

NCOVI là ứng dụng chính thức và duy nhất của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, được Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị toàn dân sử dụng, để cung cấp thông tin hỗ trợ ngành y tế tìm ra các trường hợp cần chú ý, đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 một cách chủ động; giúp người dân nắm đầy đủ các thông tin, khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh từ C