Tiếng Việt | English

07/12/2017 - 13:23

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh luôn đồng hành với nhiều chương trình, phong trào thi đua yêu nước

Ban Đoàn kết Công giáo huyện Đức Hòa tổ chức thành công Đại hội Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nhiệm kỳ 2012-2017, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (UBĐKCGVN) tỉnh thực hiện tốt nghị quyết, đúng đường hướng của Giáo hội “Tiếp tục đồng hành cùng dân tộc mình, đồng cảm chia sẻ huy động và lo âu của dân tộc trong tiến trình phát triển xã hội và thăng tiến con người”. Đồng bào Công giáo trong tỉnh tích cực tham gia rộng rãi và hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo” với 10 nội dung do UBĐKCGVN phát động gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ và các đoàn thể phát động.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường trực UBĐKCGVN về việc tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, UBĐKCGVN tỉnh lãnh đạo 10/10 Ban ĐKCG cấp huyện tổ chức thành công Đại hội Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tổ chức Đại hội đại biểu Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2017-2018).

Với trách nhiệm là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, tiếp tục phát huy đường hướng “đồng hành cùng dân tộc”, UBĐKCGVN tỉnh trong nhiệm kỳ mới tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”./.

Ngọc Tiệp

Chia sẻ bài viết