Tiếng Việt | English

20/10/2017 - 17:33

Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Thành ủy Tân An

Ngày 20/10, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương do Ủy viên - Huỳnh Thị Xuân Lam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Tân An, tỉnh Long An về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.


Ủy viên UBKT Trung ương - Huỳnh Thị Xuân Lam đánh giá cao những kết quả mà Thành ủy Tân An đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW.

Hiện nay, Đảng bộ TP.Tân An có 33 tổ chức cơ sở Đảng; trong đó, có 26 Đảng bộ cơ sở và 7 Chi bộ cơ sở với 4.144 đảng viên. Thời gian qua, Thành ủy Tân An kịp thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghiêm túc, thể hiện ý thức chính trị cao. Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của các tập thể, cá nhân được chỉ đạo chặt chẽ, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; góp phần ổn định chính trị và thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ủy viên UBKT Trung ương - Huỳnh Thị Xuân Lam đánh giá cao những kết quả mà Thành ủy Tân An đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng chí đề nghị, Thành ủy Tân An cần phát huy những kinh nghiệm hay từ thực tiễn; tiếp tục khắc phục những tồn tại, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh./.

Kim Ngân – Lê Quang

Chia sẻ bài viết