Tiếng Việt | English

12/12/2017 - 11:10

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra công tác Mặt trận huyện Cần Đước năm 2017

Phó Trưởng ban công tác phía Nam - Nguyễn Anh Xuân phát biểu kết luận cuộc làm việc

Ngày 11/12, Đoàn cán bộ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cụm thi đua số 4 (gồm các tỉnh: Long An, Bến Tre và Bạc Liêu) do Phó Trưởng ban công tác phía Nam - Nguyễn Anh Xuân làm Trưởng đoàn, có cuộc làm việc về kết quả hoạt động của UBMTTQ huyện Cần Đước năm 2017.

Năm 2017, UBMTTQ huyện Cần Đước thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; thực hiện tốt tháng cao điểm vì người nghèo, vận động người dân tham gia cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào việc phát huy dân chủ; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Đặc biệt, UBMTTQ huyện triển khai thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, thông qua nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia: Mỗi khu dân cư một công trình, Cổng ấp văn hóa, Trồng cây nhớ Bác, các mô hình bảo vệ môi trường, thực hiện chủ trương của huyện xây dựng nền nông nghiệp an toàn, bền vững, chất lượng cao, từng bước nâng cao đời sống người dân.

Ông Nguyễn Anh Xuân đánh giá cao kết quả hoạt động của UBMTTQ huyện và các tổ chức thành viên. Ông đề nghị, UBMTTQ huyện tiếp tục duy trì và xây dựng các mô hình mới phù hợp, thiết thực, nhất là các mô hình áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường, góp phần tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của địa phương./.

Huỳnh Nguyên

Chia sẻ bài viết