• Uống nước nhớ nguồn - Đạo lý của dân tộc

  Đất nước độc lập, tự do, ngày càng tươi sáng hôm nay là hoa trái của một dân tộc không tiếc máu xương, vượt qua đau thương, quật khởi đứng lên, đánh bại kẻ thù, giải phóng non sông.

 • Tích cực phối hợp, ứng phó kịp thời, hiệu quả với lũ

  Các cấp chính quyền và nông dân cần chủ động, tích cực phối hợp, ứng phó kịp thời, hiệu quả với lũ, bảo vệ sản xuất và dân sinh

 • Có nơi nào như đất nước chúng ta!

  Tự hào truyền thống oai hùng của dân tộc, nêu cao trách nhiệm với tiền nhân, mọi người con đất Việt, triệu người như một, cùng chung sức, chung lòng xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước để Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

 • Nghĩa tình tháng bảy

  Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, xin kính dâng lên anh linh những người con ưu tú của dân tộc ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập những ngọn nến, nén hương tri ân...

 • Nhà - nơi tôi quay về

  Mỗi lần vấp ngã hay gặp chuyện buồn, tôi đều nhớ nhà, nhớ ba mẹ và muốn quay về bên gia đình. Và chính trong những tháng ngày khó khăn ấy, chính gia đình là nơi vực tôi dậy, tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

 • Kỹ năng sống - mục tiêu giáo dục cần làm ngay

  Học tập để hoàn thiện bản thân không chỉ xuất phát từ nhu cầu tự thân vì sự an toàn, phát triển cho mỗi cá nhân người học mà còn chính là từ nhu cầu của xã hội, cộng đồng, quốc gia

 • Kết cấu hạ tầng hiện đại + Nếp sống văn minh = Văn minh đô thị

  Một kết cấu hạ tầng vừa hiện đại, vừa mang đậm bản sắc dân tộc, những con người có nếp sống văn hóa, văn minh sẽ hòa quyện, tác động nhau xây dựng nên đô thị văn minh

 • Gia đình là chốn bình yên nhất

  Để gia đình thực sự trở thành tổ ấm bền vững thì mỗi thành viên trong gia đình cần phải biết tôn trọng, thương yêu, quan tâm, chia sẻ, dành thời gian và cùng nỗ lực xây dựng, vun đắp tình yêu thương...

 • Phấn đấu không để sản xuất nông nghiệp tăng trưởng âm

  Thực trạng sản xuất nông nghiệp (NN) tỉnh nhà 6 tháng đầu năm 2017 bên cạnh những kết quả đã đạt, còn nhiều nỗi lo.

 • Tiếp tục phát huy đoàn kết, dân chủ

  Đoàn kết, dân chủ được xem là vấn đề sống còn của cách mạng, là cơ sở để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”.

 • Ngăn chặn ngay tình trạng đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức

  Việc ngăn chặn tình trạng đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức là một trong những việc cần làm ngay, là đòi hỏi bức bách từ thực tiễn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

 • Niềm tin và phấn khởi

  Dù còn nhiều khó khăn từ kết quả của kỳ họp, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, tin rằng, KT-XH tỉnh nhà tiếp tục phát triển nhanh, bền vững