• “Người yêu người sống để yêu nhau”

  Lòng nhân ái luôn có sẵn trong mỗi con người, cái cần là làm sao để phát huy lòng nhân ái ấy. Tình yêu thương giữa người với người là truyền thống tốt đẹp cần được kế thừa và phát huy.

 • Cần tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý đất đai, xây dựng

  Cán bộ, công chức ở cơ sở có vai trò rất quan trọng, là người gần dân nhất, trực tiếp quản lý địa bàn dân cư, làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.

 • Kiểm soát chặt chẽ tình trạng nợ công

  Kiểm soát chặt chẽ tình trạng nợ công là nhiệm vụ quan trọng hiện nay, cần phải tiết kiệm, sử dụng hiệu quả, minh bạch, góp phần giảm nợ công và tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển ổn định

 • Nhớ mãi ơn thầy

  Những ai đang và từng ngồi trên ghế nhà trường đều không thể nào quên những người dày công đưa mình đến bến bờ tri thức. Bất kể ở vị trí nào trong xã hội, hình bóng người thầy vẫn vô cùng thiêng liêng và cao cả.

 • Nhớ lắm người “lái đò” thầm lặng ấy!

  “Tôn sư trọng đạo” là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Nét đẹp đạo lý ấy được chúng ta trân trọng đón nhận và kế thừa trong suốt hàng ngàn năm qua.

 • Quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho giới trẻ

  Để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, cần quan tâm, tăng cường mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác quản lý, giáo dục học sinh.

 • Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại!

  Mỗi người hãy tham gia tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông nhằm ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông, vì sự bình yên của chính mình, gia đình và xã hội.

 • Nâng chất cán bộ từ những chuẩn mực cụ thể

  Trước yêu cầu đổi mới, càng đòi hỏi cán bộ phải có phẩm chất, năng lực, tư duy mới, kiên định lý tưởng cách mạng, tinh thông chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành...

 • Giữ chữ tín trong xây dựng cánh đồng lớn

  Cánh đồng lớn là giải pháp quan trọng, có ý nghĩa cấp bách và lâu dài; mô hình này mang lại lợi ích thiết thực cho cả nông dân và doanh nghiệp. Về phía nông dân, không còn lo tình trạng bị thương lái ép giá...

 • “Tôi luyện” để trưởng thành!

  Trong thời hội nhập quốc tế, yêu cầu cán bộ phải là những người “vừa hồng, vừa chuyên”. Trước hết, cán bộ phải được đào tạo thật cơ bản về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị...

 • Đối thoại - Chìa khóa giải quyết khiếu tố của người dân

  Từ đầu năm 2017 đến nay, lần lượt người đứng đầu Tỉnh ủy, HĐND, UBND và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động tổ chức đối thoại. Hầu hết cuộc đối thoại đều thu được kết quả khả quan.

 • Nâng cao vai trò gia đình, trường học và xã hội

  Nhấn mạnh đến giáo dục đạo đức con người, xã hội nào cũng chú trọng giáo dục sự tốt đẹp, hành vi ứng xử xã hội mẫu mực, hướng con người đến cái chân, thiện, mỹ.