• Phát huy vai trò phản biện xã hội của báo chí

  Để báo chí thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, người làm báo cần nâng tầm tri thức để nhìn nhận, đánh giá sự việc thấu đáo, tổ chức thông tin chính xác và định hướng dư luận đúng đắn, phù hợp.

 • Vì một mùa thi an toàn, tiết kiệm, hiệu quả

  Với những điểm đổi mới và sự quan tâm chu đáo trên, kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 chắc chắn diễn ra an toàn, tiết kiệm, hiệu quả

 • Chung tay ngăn chặn hiểm họa ma túy ở nông thôn

  Việc đưa thanh, thiếu niên ở nông thôn đi cai nghiện khi phát hiện họ bị nghiện ma túy chỉ là giải pháp tình thế, là phần ngọn mà cộng đồng xã hội phải có trách nhiệm nhằm hạn chế sự lây lan...

 • Thông tin chính thống và mạng xã hội

  Những nhà báo của hệ thống thông tin chính thống hãy làm tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của mình cùng với việc tạo điều kiện, môi trường thuận lợi từ các cấp, các ngành liên quan để thông tin chính thống

 • Báo chí, niềm tin và trách nhiệm

  Có tôn trọng công chúng, ý thức trách nhiệm với nghề nghiệp, những người làm báo mới có được những sản phẩm báo chí tốt.

 • Giữ gìn lương tâm nhà báo

  Bất cứ ngành nghề nào cũng cần phải có lương tâm và trách nhiệm, với nghề báo lại càng phải có tâm hơn bao giờ hết.

 • Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của báo chí

  Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của báo chí là nội dung quan trọng trong giai đoạn hiện nay, để báo chí thực sự là tiếng nói của Đảng, chính quyền và là diễn đàn tin cậy của nhân dân.

 • Sử dụng hợp lý tài nguyên cát

  Tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa luôn gắn liền với việc san lấp mặt bằng, xây dựng nhà xưởng, đường sá,... Cát là nguồn tài nguyên rất quan trọng. Chúng ta phải chủ động được nguồn đất, cát phục vụ các công trình xây dựng

 • Chung tay hỗ trợ thí sinh

  Mấy năm qua, cứ đến mùa thi, mọi người nhắc nhiều đến những tấm lòng hảo tâm, thiện nguyện chung sức giúp đỡ thí sinh và phụ huynh.

 • Bảo đảm an sinh xã hội

  Hiện nay, nhiều tổ chức, cá nhân cùng tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội an sinh xã hội. Điều đó cho thấy, an sinh xã hội ở nước ta từng bước được mở rộng.

 • Bảo vệ trẻ em trong môi trường mạng

  Chất lượng cuộc sống nâng cao, khoa học - công nghệ tiến bộ đưa những thiết bị, công nghệ hiện đại đến với con người, trong đó có trẻ em.

 • Một người vì mọi người...

  Chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta thể hiện tính ưu việt và nhân văn sâu sắc, nhất quán bản chất Nhà nước của dân, do dân, vì dân.