Tiếng Việt | English

22/10/2017 - 07:39

Văn hóa doanh nghiệp song hành với sự phát triển của doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là yêu cầu tất yếu của sự phát triển thương hiệu vì hình ảnh của DN sẽ góp phần quảng bá thương hiệu cũng như sản phẩm của DN đến với công chúng. Văn hóa DN chính là tài sản vô hình của mỗi DN.

Văn hóa DN luôn song hành với quá trình phát triển của DN. Văn hóa DN là văn hóa của một tổ chức, vì vậy, không chỉ đơn thuần là văn hóa giao tiếp hay kinh doanh mà nó bao gồm sự tổng hợp của những yếu tố trên. Nó là giá trị, niềm tin, chuẩn mực thể hiện trong thực tế và trong các hành vi của mỗi thành viên DN. Rất nhiều lãnh đạo mắc sai lầm khi chưa chú trọng trong việc đào tạo nhận thức của nhân viên rằng, việc đeo thẻ nhân viên, mặc đồng phục là thể hiện niềm tự hào là thành viên của một tổ chức, thể hiện nét văn hóa của DN chứ không phải để quảng cáo.

Nếu không cho mọi người thấy được tầm quan trọng của các giá trị văn hóa DN đối với nội bộ tổ chức thì tất cả mọi hình thức triển khai chỉ là phong trào. Vậy câu hỏi đặt ra là, những giá trị nào hợp lý và giá trị nào không hợp lý? Điều đó còn tùy thuộc vào từng tổ chức riêng biệt, nhưng vẫn có một số giá trị chung luôn được đề cao trong nội bộ tổ chức ở Việt Nam, đó là: Sự thành thực, sự tự giác, sự tự tin, sự sáng tạo, sự khôn khéo,... Những giá trị này sẽ là nền tảng định hướng cho văn hóa DN.

Bản chất của văn hóa DN là đối nội, phải tăng cường tiềm lực, quy tụ được sức sáng tạo của nhân viên, khích lệ họ tạo ra nhiều lợi nhuận cho DN./.

Long Huỳnh

Chia sẻ bài viết