Tiếng Việt | English

“Rạp phim trường em” đầu tiên ở Long An

Rạp phim trường em tại xã Tuyên Bình giúp các em học sinh vùng biên giới có được những giây phút vui chơi, giải trí sau giờ học căng thẳng