Tiếng Việt | English

Ngày Quốc tổ Việt Nam toàn cầu: Gắn kết nguồn cội

Dù được tổ chức online nhưng hoạt động này vẫn thể hiện sự gắn kết tình đồng bào, truyền tải tình yêu thương của bà con xa xứ với Tổ quốc thân yêu.