Ảnh báo chí không chỉ là minh họa

Cùng đề cập một vấn đề, nhưng chắc chắn, những bài báo có hình ảnh phù hợp, bắt mắt và lột tả được nội dung sẽ giúp độc giả dễ tiếp nhận thông tin hơn.