Giới thiệu văn hóa Việt Nam tới đại biểu quốc tế dự SOM APEC 2017

Trong thời gian diễn ra Hội nghị quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất, Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề: “Nét đẹp vùng đất, con người Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ.”