Tiếng Việt | English

Nghệ sĩ Phương Quang: 'Đã nhờ cơm Tổ nuôi sống cả nhà'

Nghệ thuật cải lương nay lại vắng bóng một người khi nghệ sĩ Phương Quang vừa qua đời sáng 13/7 tại nhà riêng.