Tiếng Việt | English

Những ngôi trường tự hào mang tên nhân vật lịch sử

Hơn 3 thế kỷ kể từ buổi đầu khai phá vùng đất mới, cùng với cả nước trải qua bao thăng trầm của lịch sử, người dân Long An đã viết nên những trang sử vẻ vang thể hiện sâu sắc tình yêu quê hương, đất nước