Đêm rực lửa

Chiến thắng trận Hiệp Hòa như mở ra thế phá ấp chiến lược của địch tại Long An. Chỉ mấy tháng sau đó, sau ngày 23/11/1963 lịch sử ấy, nối tiếp trận Hiệp Hòa, quân và dân Long An tiêu diệt thêm nhiều đồn bót địch,...