Tiếng Việt | English

Bắc Ninh được công nhận thêm 3 nhóm bảo vật quốc gia

Tỉnh Bắc Ninh vừa có thêm 3 nhóm bảo vật quốc gia được Thủ tướng Chính phủ công nhận, nâng tổng số nhóm bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh lên 8 nhóm.