Tiếng Việt | English

Tình đẹp Láng Sen

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình, người con của vùng đất Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc” sáng tác bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của Láng Sen...