Tiếng Việt | English

Đắm mình vào không gian văn học châu Âu

Ngày hội sách châu Âu đang diễn ra tại 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Tại thành phố mang tên Bác, không gian văn học châu Âu như phủ khắp trên tuyến đường sách.