Tiếng Việt | English

Khu vực Đồn Long Khốt được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia

Trong những năm 1972 - 1975 và 1978 hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ ta đã hy sinh tại vùng Long Khốt để bảo vệ vững chắc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.