Tiếng Việt | English

Phú Thọ: Hơn 2,5 triệu lượt du khách hành hương về Đất Tổ

Theo Ban Tổ chức Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ Hội Đền Hùng năm 2018, tính đến hết ngày 23/4 (tức ngày 8/3 âm lịch) đã có hơn 2,5 triệu lượt du khách hành hương về Đất Tổ.