Tiếng Việt | English

Danh tướng Nguyễn Cửu Vân - Kỳ cuối:  Đi tìm thời gian mất của Vân Trường Hầu

TP.Tân An, tỉnh Long An có một con đường mang tên Nguyễn Cửu Vân nằm bên dòng Bảo Định có lịch sử gắn liền với tên tuổi của bậc đại công thần dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu (1675-1725).