Tiếng Việt | English

Giữ lửa nghề kim hoàn thủ công

Tại ấp Thuận Tây 1, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, nhiều hộ gia đình với nhiều thế hệ vẫn đang gìn giữ nghề truyền thống với những sản phẩm kim hoàn thủ công.