Tiếng Việt | English

Giữ nghề làm trống Bình An

Những chiếc trống chùa, trống lân, trống nhạc lễ… mang thương hiệu Bình An nổi tiếng khắp gần, xa. Thậm chí, nhiều người còn tìm về đặt trống để mang ra các nước như Mỹ, Canada, Singapore, châu Âu…