Làm thế nào để tăng kích thước vòng 1 tự nhiên?

Những cách đơn giản sau đây để tăng kích thước vòng một mà không cần dùng đến "dao kéo".