Nhạc sĩ Phạm Tuyên: Người viết sử bằng âm nhạc

Có lẽ trong lịch sử âm nhạc cách mạng Việt Nam, hiếm có tác phẩm nào có sức sống mãnh liệt như các sáng tác của Phạm Tuyên.