Tiếng Việt | English

Chỉ có phố và tôi

Những hàng cây trầm lặng dốc cái bóng xềnh xoàng cho mặt phố đẫm sương/ Chiếc lá níu giữ cành cuối cùng cũng chiều lòng cơn gió khẽ/ Loay xoay rơi, loay xoay trong mắt buồn người con gái trẻ/ Dịu dàng giữa khoảnh khắc phồn hoa.