Tiếng Việt | English

Ký ức trổ bông

Lần nào về tới ngã ba Dòng, tía cũng kêu tôi gọi má. Lúc đó, ánh mắt tía dừng lại nơi chậu cúc trắng trước mũi ghe, rồi ngoái nhìn ngã ba sông cho đến khi nơi đó chỉ còn là những con sóng xa xa, xa như là vô tận.