Tiếng Việt | English

Hội thi “Duyên dáng Phụ nữ Tân An”

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.Tân An, tỉnh Long An phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thanh thành phố tổ chức hội thi “Duyên dáng Phụ nữ Tân An” năm 2019.