Tiếng Việt | English

Chuẩn bị cho “Trăm hoa đua nở”

Hội Sinh vật cảnh tỉnh Long An đang ráo riết chuẩn bị cho Hội thi và trưng bày SVC năm 2018.