Suy nghĩ về người làm báo

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, thời gian qua, đặc biệt là hơn 30 năm đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới, báo chí cách mạng Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả trên theo lời dạy của Bác.