Tiếng Việt | English

Nhà tù Sơn La - Trường học cách mạng

Cách Thủ đô Hà Nội hơn 300km về phía Tây Bắc, những năm gần đây, TP.Sơn La được lựa chọn là điểm đến tham quan, nghiên cứu, học tập,... của du khách.