Tiếng Việt | English

Phát hành bộ tem ''Chung tay Phòng, chống Dịch COVID-19''

Thông điệp mà bộ tem truyền tải là sự chung sức đồng lòng của tất cả các lực lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam.