Lễ Kỳ Yên ở đình Bình Cang

Lễ Kỳ Yên ở đình Bình Cang được tổ chức trong 2 ngày 12 và 13/2/2017. Đây là lễ hội được tổ chức nghiêm trang, với đầy đủ nghi thức dân gian truyền thống do người dân địa phương dâng cúng.