Tiếng Việt | English

Thưởng thức các tiết mục đặc sắc tại Liên hoan Ảo thuật toàn quốc

Liên hoan Ảo thuật toàn quốc thu hút sự tham dự của hơn 39 nghệ sỹ, diễn viên đến từ 2 đơn vị xiếc công lập và 14 đơn vị, nhóm và các nghệ sỹ ảo thuật đang hoạt động theo mô hình xã hội hóa.