Tiếng Việt | English

Phát động ‘Cuộc thi ảnh về đa dạng sinh học Việt Nam năm 2020'

Cuộc thi nhằm ghi lại những hình ảnh đẹp về đa dạng sự sống của sinh vật trong các hệ sinh thái từ đó truyền tải thông điệp về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại Việt Nam.