Tiếng Việt | English

Triển lãm về phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam

Triển lãm trưng bày 80 ảnh, ápphích và những bài báo nói về những binh sỹ, cựu binh Mỹ đã tích cực tham gia các phong trào phản chiến, đòi chấm dứt chiến tranh, vì hòa bình ở Việt Nam.