Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm “Củ Chi đất thép thành đồng”

Chương trình nghệ thuật “Đất lửa hoa hồng” khắc họa rõ nét về của một vùng đất Củ Chi anh hùng giàu truyền thống cách mạng trong suốt 50 năm qua.