Tiếng Việt | English

07/07/2018 - 09:01

Văn nghệ truyền thông về xây dựng nông thôn mới

Trong 2 đêm (06 và 07/7), Tỉnh đoàn Long An tổ chức văn nghệ truyền thông về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), bảo vệ môi trường và công tác gia đình năm 2018 tại 2 xã: Tân Thành (huyện Mộc Hóa) và Bình Hòa Nam (huyện Đức Huệ), tỉnh Long An.

Tiết mục biểu diễn thời trang của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An

Văn nghệ truyền thông về xây dựng nông thôn mới

Đoàn viên, thanh niên, người dân được thưởng thức nhiều tiết mục biểu diễn thời trang, hát múa ca ngợi sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị trong XDNTM; bảo vệ môi trường và xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc.

Đồng thời, đoàn viên, thanh niên, người dân còn được tìm hiểu về bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM, Luật Hôn nhân và Gia đình, các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2018 thông qua các câu hỏi đố vui, có thưởng.

Đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình văn nghệ

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Lê Thị Cẩm Tú, đây là một trong những hoạt động kêu gọi đoàn viên, thanh niên nói riêng, người dân trong tỉnh nói chung tham gia XDNTM, nhất là đầu tư hạ tầng nông thôn, cảnh quan môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn. 

Thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương XDNTM của UBND tỉnh theo bộ tiêu chí mới và chương trình hành động chung tay XDNTM của tuổi trẻ Long An. Phấn đấu 100% cơ sở Đoàn có hoạt động, công trình, phần việc tham gia xây dựng NTM; 100% Đoàn xã có đội thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường nông thôn./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết