Tiếng Việt | English

07/06/2017 - 19:35

Về Di tích lịch sử Nhà Hội Phước Vân

Di tích lịch sử Nhà Hội Phước Vân là nơi ghi dấu cuộc đấu tranh của hơn 500 người dân các xã: Phước Vân, Long Sơn, Long Cang, Long Định, Long Khê trong ngày 04/6/1930.

Đoàn tham gia hoạt động về nguồn tại xã Phước Vân 

Huyện ủy Cần Đước tổ chức chuyến Về nguồn tại Di tích lịch sử Nhà Hội Phước Vân (xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An). Nguyên Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Nam Việt cùng tham gia với đoàn.

Di tích lịch sử Nhà Hội Phước Vân là nơi ghi dấu cuộc đấu tranh của hơn 500 người dân các xã: Phước Vân, Long Sơn, Long Cang, Long Định, Long Khê trong ngày 04/6/1930, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Phước Vân - Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện - tiến hành cuộc đấu tranh đòi giảm sưu cao, thuế nặng, chia ruộng đất cho dân, chống áp bức, bóc lột, trấn áp bọn tề làng, đốt Nhà Hội Phước Vân và tất cả giấy tờ liên quan làm cho bọn tề làng khiếp sợ,...

Cuộc đấu tranh của nhân dân xã Phước Vân và các khu vực lân cận đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử đấu tranh ở địa phương.

Đây là hoạt động ý nghĩa, nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về truyền thống đấu tranh kiên cường của nhân dân Cần Đước dưới sự lãnh đạo của Đảng, ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu, lãnh đạo nhân dân trong công cuộc xây dựng quê hương, xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh vì quê hương Cần Đước ngày càng giàu đẹp./.

Huỳnh Nguyên

Chia sẻ bài viết