Tiếng Việt | English

14/09/2015 - 15:54

Về nguồn - nâng tầm trách nhiệm phục vụ nhân dân!

Những năm qua, hoạt động Về nguồn đã ưu tiên đầu tư nhiều công trình xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm phát triển KT-XH ở các xã vùng căn cứ kháng chiến, nơi có các gia đình chính sách, nơi đã từng nuôi giấu cán bộ cách mạng. Qua đó, tạo điều kiện cho người dân nông thôn phát triển sản xuất, chăn nuôi, giao lưu, thông thương hàng hóa; tạo điều kiện thuận lợi cho con em đi lại, học hành; người dân nông thôn được thụ hưởng quyền lợi vật chất lẫn tinh thần, tạo nhiều sức bật trong xây dựng nông thôn mới.

Được sự ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, nhà hảo tâm, hoạt động Về nguồn tập trung xây dựng các kết cấu hạ tầng như: Nâng cấp, mở rộng, nhựa hóa hay