Tiếng Việt | English

25/11/2015 - 11:27

Vì cuộc sống tươi đẹp

Chỉ cần những hành động nhỏ của mỗi người: Không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi nylon, trồng cây xanh, tắt những thiết bị điện khi không sử dụng,... nhưng có ý nghĩa lớn trong việc bảo vệ cuộc sống của chính mình và những người xung quanh. Đó cũng là điều mà Chương trình Vì cuộc sống tươi đẹp do Tỉnh đoàn tổ chức muốn hướng đến, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường sống.

Cuộc sống của chúng ta đã và đang đối mặt với thách thức lớn về ô nhiễm môi trường, không chỉ ở thành thị, địa phương phát triển công nghiệp mà kể cả khu vực nông thôn. Do đó, tiêu chí về môi trường luôn được quan tâm trong xây dựng nông thôn mới. Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường là yêu cầu cấp thiết đang được đặt ra và cần được xem là biện pháp hiệu quả nhất.

Để có cuộc sống tươi đẹp, chính chúng ta phải là người xây dựng và bảo vệ. Đó là điều hiển nhiên, nhưng không phải ai cũng có ý thức và hành động như thế. Điều này được thể hiện rất rõ qua việc doanh nghiệp lén xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, gây bức xúc trong dư luận. Hay trong cuộc sống hằng ngày, có những người xem việc vứt rác bừa bãi là việc làm bình thường; vô tư ném vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi