Tiếng Việt | English

14/06/2018 - 16:32

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng

Ngày 16/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực phân bón (PB). Theo đó, mức phạt tối đa một hành vi VPHC đối với cá nhân là 100 triệu đồng, tổ chức là 200 triệu đồng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Buôn bán phân bón kém chất lượng có thể bị xử phạt đến 200 triệu đồng

Buôn bán phân bón kém chất lượng có thể bị xử phạt đến 200 triệu đồng

Nghị định số 55/2018/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi VPHC, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản VPHC trong lĩnh vực PB. Các hành vi VPHC khác trong lĩnh vực PB không được quy định tại nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định khác của Chính phủ về xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt.

Nghị định nêu rõ thời hiệu xử phạt VPHC trong lĩnh vực PB là 1 năm; các trường hợp VPHC về sản xuất, buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu PB thì thời hiệu xử phạt là 2 năm. Mức phạt tiền tối đa một hành vi VPHC trong lĩnh vực PB đối với cá nhân là 100 triệu đồng, tổ chức là 200 triệu đồng. Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất PB không có trình độ đại học trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học; hoặc không tuân thủ thời hạn thu hồi PB theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì phạt tiền 10-15 triệu đồng.

Phạt tiền 60-70 triệu đồng đối với hành vi sản xuất PB có yếu tố hạn chế vượt mức giới hạn tối đa. Phạt tiền đến 80 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất PB/giấy phép sản xuất PB cao cấp.

Phạt tiền từ 80-90 triệu đồng đối với hành vi sản xuất PB không có quyết định công nhận PB lưu hành tại Việt Nam có giá trị dưới 200 triệu đồng hoặc thu lợi bất chính dưới 100 triệu đồng, trừ trường hợp sản xuất PB để nghiên cứu, khảo nghiệm; PB sản xuất trong khuôn khổ dự án sản xuất thử nghiệm, chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ trong thời gian thực hiện dự án, chương trình.

Đối với hành vi sản xuất PB không có quyết định công nhận PB lưu hành tại Việt Nam có giá trị 200 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 100 triệu đồng trở lên, trừ trường hợp sản xuất PB để nghiên cứu, khảo nghiệm; PB sản xuất trong khuôn khổ dự án sản xuất thử nghiệm, chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ trong thời gian thực hiện dự án, chương trình thì người có thẩm quyền đang thụ lý vụ việc phải chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm sang cơ quan tố tụng hình sự để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định; trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án, nếu hành vi có dấu hiệu VPHC thì phạt tiền 90-100 triệu đồng.

Ngoài ra, nghị định này có các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán PB, hoặc đình chỉ hoạt động buôn bán PB từ 12 tháng đến 15 tháng đối với hành vi vi phạm theo quy định; đình chỉ hoạt động buôn bán PB từ 3-9 tháng; tịch thu giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán PB đối với hành vi vi phạm. Các biện pháp khắc phục hậu quả cũng được quy định cụ thể: Buộc thu hồi trả lại nhà sản xuất PB hết hạn sử dụng đối với hành vi vi phạm; buộc tiêu hủy hoặc tái chế hoặc chuyển sang làm nguyên liệu PB không có quyết định công nhận PB lưu hành tại Việt Nam đối với hành vi vi phạm; buộc thu hồi để tiêu hủy PB đối với hành vi vi phạm quy định./.

M.H

Chia sẻ bài viết