Tiếng Việt | English

05/08/2020 - 19:57

Vì sự phát triển của quê hương

Góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đại diện các tôn giáo cơ bản thống nhất nội dung, đồng thời đề xuất lãnh đạo tỉnh quan tâm thêm một số vấn đề, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Đại diện Minh Lý Đạo Tam Tông Miếu - Nguyễn Trọng Thủy:

Tôi cảm thấy rất tự hào về những kết quả đã đạt trong nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả này đã thể hiện sự đúng đắn trong đường lối lãnh đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến địa phương và tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh, tôi đề nghị cần đổi mới cơ chế, chính sách tạo điều kiện hỗ trợ người dân, nhất là những người nghèo, công nhân, lao động dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, giảm nghèo. Qua đó, góp phần hạn chế tình trạng “tín dụng đen”, ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn; đồng thời, quan tâm đầu tư cho lĩnh vực y tế với mục tiêu là nâng cao sức khỏe người dân, đặc biệt là trẻ em, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai.

Trưởng ban Trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh - Hòa thượng Thích Minh Thiện:

Từ kết quả được nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị, tôi cảm thấy rất phấn khởi và cảm ơn sự lãnh đạo của Đảng để tỉnh phát triển như hôm nay. Trước hết, tôi nhất trí cao đối với nội dung văn kiện, trong đó đã đánh giá toàn diện những mặt làm được, những mặt tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó. Văn kiện cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để khắc phục trong thời gian tới, tôi cho là rất phù hợp.

Về việc thực hiện các công trình trọng điểm của nhiệm kỳ qua, theo tôi tiến độ còn chậm, cần tiếp tục đẩy nhanh thực hiện, vì đây là những công trình có ý nghĩa rất quan trọng, vừa tạo điều kiện thúc đẩy KT-XH của tỉnh, vừa góp phần làm cho diện mạo của tỉnh khang trang hơn. Ngoài ra, tôi mong rằng, lãnh đạo tỉnh, nhất là MTTQ tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ các tôn giáo hoạt động tốt hơn nữa, nhằm tập hợp, gắn kết các tín đồ tôn giáo, nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một vấn đề nữa, tôi đề nghị phát huy vai trò của cán bộ hưu trí, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chương trình, công trình, hoạt động tại địa phương.

Trưởng ban Đại diện Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) tỉnh - Mục sư Ngô Văn Kiếm:

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Long An đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi. Đời sống người dân ngày càng nâng cao. Bên cạnh đánh giá đúng tình hình thực tế và những thành quả, lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận các mặt hạn chế, tồn tại trong phát triển KT-XH, nhất là nguồn lực con người. Con người đóng vai trò rất quan trọng, vì vậy cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân lực về phục vụ cho tỉnh, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Mặt khác, cần có chế độ thỏa đáng, tránh tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”.

Tôi mong rằng, tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt hơn nữa Luật Tín ngưỡng tôn giáo, khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay, tiếp tục tạo điều kiện cho tôn giáo hoạt động hiệu quả, tập hợp, đoàn kết các tín đồ tôn giáo, tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại diện Tòa Giám mục Mỹ Tho tại Long An - Linh mục Nguyễn Văn Nhạn:

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo đạt kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Những kết quả này được thể hiện cụ thể, cơ bản đầy đủ, toàn diện trong dự thảo Báo cáo chính trị. Đặc biệt là văn kiện đã nêu được định hướng, giải pháp sát hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh hiện nay và trong thời gian tới.

Liên quan đến nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, theo tôi, cần nỗ lực khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là những tồn tại, hạn chế kéo dài đã được nêu trong dự thảo. Bên cạnh đó, chúng ta cần tận dụng những tiềm năng, lợi thế để biến “nguy cơ” thành “cơ hội”. Nếu làm được điều này, tin rằng, KT-XH tỉnh ta sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa./.

An Kỳ (ghi)

Chia sẻ bài viết