Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

"Việc hỏi dân, nghe dân về nhân sự Trung ương là rất cần thiết"