Tiếng Việt | English

07/07/2020 - 18:24

Việt Nam viện trợ không hoàn lại cho dự án thủy lợi của Lào

Dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Noongbok, tỉnh Khammuan” thực hiện bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam.

Tỉnh Khammuan của Lào đang phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh đẩy nhanh các bước chuẩn bị để sớm khởi công dự án xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Noongbok – vùng đất Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có thời gian hoạt động cách mạng trong những năm bôn ba tìm đường cứu nước.


Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra bản vẽ thiết kế công trình thủy lợi huyện Noongbok, Lào.

Dự án “Xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Noongbok, tỉnh Khammuan” do tinh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào. 

Dự án gồm các hạng mục chính là Trạm bơm điện, hệ thống kênh mương, kết hợp kè đá chống xói lở đoạn bờ sông Mekong qua làng Xiềng vang, huyện Noongbok, tổng mức đầu tư gần 300 tỉ đồng.

Dự án đã được Chính phủ Lào phê duyệt, Chủ đầu tư thông báo, lựa chọn nhà thầu tư vấn đối với 5 gói thầu bộ phận;  thực hiện các công tác tư vấn, khảo sát địa hình, địa chất, lập tổng dự toán;  tư vấn quản lý dự án và đào tạo, hỗ trợ, quản lý vận hành, giảm sát cho người dân… Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần đáng kể vào việc phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống người dân địa phương.

Ông Detsacda Manikham, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Khammuan cho rằng: “Dự án thủy lợi ở bản Xiềng vang do Chính phủ Việt Nam tài trợ nếu được thực hiện sẽ có ý nghĩa rất lớn vì nó tưới được 500ha, sẽ góp phần thúc đẩy xản xuất lương thực, góp phần rất lớn đối với việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Khammuan”./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết