Tiếng Việt | English

05/02/2018 - 12:03

Vĩnh Châu B - điểm sáng trong công tác xây dựng Ðảng

Năm 2017, Đảng bộ xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, phát triển KT-XH địa phương, được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Châu B - Nguyễn Hồng Kha cho biết, để đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017, đảng ủy chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên (ĐV). Tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước..., nhất là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, cán bộ, ĐV phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất trong đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân.

Đảng bộ xã Vĩnh Châu B đạt trong sạch, vững mạnh tiêu tiểu năm 2017

Đảng bộ xã Vĩnh Châu B đạt trong sạch, vững mạnh tiêu tiểu năm 2017

Đảng ủy chú trọng thực hiện quy chế cử các đồng chí trong ban thường vụ theo dõi việc sinh hoạt của các chi bộ. Cán bộ xã duy trì tham gia sinh hoạt chi bộ để nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những bức xúc cũng như đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần củng cố, tạo niềm tin cho nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền. 100% chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt hàng tháng với hơn 95% ĐV tham gia. Nội dung sinh hoạt luôn đổi mới, nâng cao chất lượng, công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng luôn được duy trì trên tinh thần phát huy dân chủ, đánh giá một cách toàn diện, khách quan về những kết quả, hạn chế, làm rõ những nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế, xác định biện pháp khắc phục; các nghị quyết được xây dựng sát, phù hợp với tình hình địa phương nên thực hiện đạt kết quả cao;...

Công tác phát triển ĐV cũng được chú trọng, quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp ĐV. Năm 2017, Đảng bộ xã kết nạp 6 ĐV, đạt 100% chỉ tiêu. Việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, ĐV ngày càng đi vào nề nếp. Công tác cán bộ, quản lý cán bộ, ĐV được thực hiện đúng quy định, quy hoạch, sắp xếp, bố trí hợp lý, tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cấp ủy tăng cường giữ gìn đoàn kết, thống nhất và đề cao tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương của cán bộ, ĐV, nhất là cán bộ chủ chốt. Công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm. Chất lượng ĐV, các chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng được nâng cao; năm 2017, Đảng bộ xã Vĩnh Châu B có 100% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 4 chi bộ trong sạch, vững mạnh, 4 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tập trung phát triển kinh tế - xã hội

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo chính quyền thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH cũng được tăng cường. Theo đó, nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, nông dân đưa các giống, cây, con có chất lượng, năng suất cao và ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tổng sản lượng lương thực đạt 5.818 tấn, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên - hơn 37 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,3%. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển khá mạnh, cảnh quan môi trường được giữ gìn xanh, sạch, đẹp; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội bảo đảm, không có đơn, thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đông người,... Xã có 5/5 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa và 96,5% gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Theo đánh giá của địa phương, năm 2017, xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. “Hệ thống giao thông cơ bản hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa. Hệ thống kênh, mương nội đồng được nạo vét, nâng cấp phục vụ sản xuất tốt hơn. Các mô hình nuôi thủy sản nước ngọt, nuôi trâu, bò vỗ béo,... góp phần giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống cho nhiều người dân” - anh Võ Quang Duy, ngụ ấp 2, xã Vĩnh Châu B, phấn khởi nói.

Hệ thống hạ tầng giao thông dần hoàn thiện, tạo điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn

Hệ thống hạ tầng giao thông dần hoàn thiện, tạo điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn

Theo Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Châu B - Nguyễn Hồng Kha, thời gian tới, Đảng bộ xã tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị cho cán bộ, ĐV và nhân dân. Đồng thời, bám sát thực tiễn, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm,... nhằm củng cố, nâng cao chất lượng ĐV, tổ chức cơ sở Đảng, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm phát triển./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết