Tiếng Việt | English

13/12/2019 - 21:29

Vĩnh Hưng đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực

Ngày 13/12, Huyện ủy Vĩnh Hưng tổ chức Hội nghị lần thứ 22, khóa X, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Huyện ủy Vĩnh Hưng tổ chức hội nghị lần thứ 22, khóa X, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2019

Năm 2019, trong điều kiện còn nhiều khó khăn ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, sản xuất và đời sống nhân dân. Song, với tinh thần quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Hưng đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu thực hiện Nghị quyết, đạt những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Kinh tế huyện tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2019 ước đạt 3.130 tỉ đồng, tăng 6% so với năm 2018 (đạt 100,3% Nghị quyết). Trong đó, lĩnh vực nông - lâm - thủy sản đạt 2.414 tỉ đồng, tăng 4%; lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản đạt 527 tỉ đồng, tăng 12%; lĩnh vực thương mại - lưu trú đạt 188 tỉ đồng, tăng 12%.

Năm 2019 sản lượng lúa đạt hơn 344.000 tấn

Sản xuất nông nghiệp được tập trung chỉ đạo chặt chẽ, diện tích gieo sạ bảo đảm, vượt kế hoạch, dịch bệnh được kiểm soát tốt (tổng diện tích gieo sạ hơn 57.435ha, năng suất bình quân 59,9 tạ/ha, sản lượng hơn 344.000 tấn).

Kinh tế hợp tác từng bước phát triển (toàn huyện có 10 hợp tác xã, 97 tổ hợp tác hoạt động trên lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt). Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có sự chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai bảo đảm theo lộ trình, mỗi xã thực hiện đạt thêm từ 1 - 2 tiêu chí, nâng số tiêu chí bình quân chung của huyện đạt 15,5 tiêu chí.

Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo, sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển của địa phương, xây dựng bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả

Hoạt động văn hóa có nhiều tiến bộ. Các vấn đề an sinh xã hội, ổn định dân cư được quan tâm và đẩy mạnh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng lên. Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững,…

Hệ thống chính trị các cấp được quan tâm tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết