Tiếng Việt | English

24/04/2019 - 14:29

Vĩnh Hưng: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, tạo chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân.

Triển khai thực hiện nghiêm túc

Cùng với chuyên đề năm 2019, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của CBĐV trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong huyện Vĩnh Hưng quan tâm thực hiện trên tinh thần đổi mới, đi vào thực chất, gắn kết chặt chẽ với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của CBĐV, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng - Nguyễn Hữu Nghĩa cho biết: “Sau học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề, Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức triển khai, hướng dẫn CBĐV, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện nghiêm túc bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân theo quy định. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của CBĐV, không ngừng ra sức phấn đấu, nâng cao hiệu quả công việc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”. 

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể kịp thời rà soát, bổ sung nội dung học tập và làm theo vào chương trình, kế hoạch năm, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị.

Qua triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh. Một số vần đề nhân dân quan tâm được tập trung xử lý nghiêm như việc giải quyết thủ tục hành chính, tệ nạn xã hội, an toàn thực phẩm,... Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý, nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ, phục vụ nhân dân, đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy xã Hưng Điền A với mô hình “Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp”

Xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu, rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp xã hội với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình: Đảng ủy xã Vĩnh Trị xây dựng và thực hiện hiệu quả mô hình Nhà sạch, ngõ đẹp, đường quê an toàn; Chỉnh trang Cụm dân cư trung tâm theo hướng kiểu mẫu. Đảng ủy xã Hưng Điền A với mô hình Tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Hội liên hiệp Phụ nữ huyện thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch”.

Công an huyện với mô hình 90 ngày thi đua làm theo lời Bác dạy. Ban Chỉ huy Quân sự huyện với mô hình Đơn vị huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao. Bên cạnh đó, còn có nhiều cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác như ông Mai Văn Trung (xã Vĩnh Trị) là điển hình học tập Bác về tinh thần hăng say lao động, nhân ái, yêu thương, giúp đỡ mọi người, hết lòng với công tác nhân đạo - từ thiện ở địa phương, tham gia xây dựng nông thôn mới,... Qua các mô hình cho thấy sự đồng thuận của cán bộ, người dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước, góp phần làm cho việc học tập và làm theo gương Bác lan tỏa sâu, rộng trong mọi mặt của đời sống xã hội. 

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng - Nguyễn Hữu Nghĩa xác định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cá nhân cũng như tổ chức cơ sở Đảng. Thời gian tới, Huyện ủy tập trung triển khai thực hiện chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Kiểm tra nội dung cam kết phấn đấu rèn luyện của cán bộ lãnh đạo, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với trách nhiệm lãnh đạo, điều hành đơn vị. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05, kịp thời phát hiện, phê phán, chấn chỉnh, uốn nắn lệch lạc, bệnh thành tích. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến,.../.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết