Tiếng Việt | English

22/03/2019 - 19:52

Vĩnh Hưng: Phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An thời gian qua có bước phát triển sâu, rộng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm phát huy hiệu quả

Nhiều mô hình phòng, chống tội phạm phát huy hiệu quả

Ngay từ đầu năm, huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tập trung nỗ lực, phối hợp thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT); củng cố, xây dựng, phát triển phong trào TDBVANTQ. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả phong trào này. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân được đẩy mạnh, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phong trào TDBVANTQ, qua đó nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng - Bùi Văn Hiệu cho biết: Để phong trào TDBVANTQ đi vào chiều sâu, hiệu quả, công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được đặc biệt quan tâm, hướng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân bằng nhiều hình thức nhằm thông tin các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để chủ động phòng ngừa, nhất là các địa bàn trọng điểm về ANTT. Từ đó, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình, tích cực hưởng ứng, tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn ANTT ở cơ sở. Nhờ vậy, nhiều năm qua, xã không có trọng án xảy ra, không có đơn, thư khiếu nại vượt cấp, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn đinh, tạo điều kiện cho xã phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới.

Tuần tra bảo vệ an ninh, trật tự địa bàn

Tuần tra bảo vệ an ninh, trật tự địa bàn

Xác định thực hiện tốt phong trào TDBVANTQ là biện pháp quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm, huyện xây dựng và triển khai các kế hoạch phát động phong trào này sát với đặc điểm, tình hình của địa bàn. Duy trì thực hiện các hình thức, biện pháp, nội dung tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cộng đồng dân cư qua các hình thức: Tổ chức họp dân, sinh hoạt hội, đoàn thể, xây dựng các bản tin, bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và Tiếng loa ANTT ở cơ sở. Trong năm qua, toàn huyện tổ chức được gần 350 buổi tuyên truyền, có hơn 40.000 lượt người dự, lắp đặt 21 panô, phát trên 3.000 tờ rơi thông tin về tác hại của ma túy,... từ đó tạo bước chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung nhân rộng mô hình Camera giám sát ANTT; Tuyên truyền, phòng ngừa ma túy xâm nhập vào cộng đồng dân cư; Đoạn đường an toàn giao thông; Tiếng loa ANTT,...

MTTQ, các tổ chức, đoàn thể cùng cấp ký kết nhiều kế hoạch liên tịch và nội dung giao ước thi đua với Công an huyện và các xã, thị trấn về đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ; triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng “Xã, thị trấn an toàn về ANTT”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. MTTQ, các đoàn thể còn xây dựng nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào TDBVANTQ như: Đường dây điện thoại, Hòm thư tố giác tội phạm; Tổ phụ nữ gia đình không có tảo hôn; Khu dân cư không có bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em; Tổ tự quản đường biên, cột mốc; Đoạn đường an toàn về giao thông,... qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Nhờ thực hiện tốt phong trào TDBVANTQ, năm qua, quần chúng nhân dân tố giác, cung cấp 121 nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, giúp lực lượng công an làm rõ, bắt giữ và xử lý hình sự 13 vụ, 108 vụ vi phạm hành chính và nhiều vụ việc khác liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngoài ra, các xã, thị trấn tiếp tục củng cố, kiện toàn các ban ANTT, tổ ANTT nông thôn, đội dân phòng đủ số lượng và bảo đảm hoạt động hiệu quả. Trong năm, xây dựng, củng cố 1 ban tự quản, 8 tổ bảo vệ dân phố với 42 thành viên; 19 đội bảo vệ chuyên trách cơ quan, doanh nghiệp; 49 ban, 196 tổ ANTT nông thôn với 536 thành viên; 55 đội dân phòng với 475 thành viên.

Với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, xác định đúng đắn nhiệm vụ của lực lượng công an và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, huyện Vĩnh Hưng đã và đang phát huy hơn nữa sức mạnh to lớn của phong trào TDBVANTQ, góp phần bảo đảm ANTT, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương./.

Trung Kiên

Chia sẻ bài viết