Tiếng Việt | English

11/10/2018 - 19:17

Vĩnh Hưng: Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận

Công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở với người dân cũng được thực hiện khá tốt.

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Đại biểu dự hội nghị

Đại biểu dự hội nghị

5 năm qua, UBMTTQVN huyện nỗ lực trong việc quán triệt thực hiện đầy đủ các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt, tập huấn, đoàn viên, hội viên và người dân nắm được quan điểm, ý nghĩa, mục đích, nội dung và nhận thức được trách nhiệm trong việc thực hiện Quyết định 217 và 218. UBMTTQVN huyện tổ chức đoàn giám sát được 64 cuộc; giám sát thông qua hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng được 106 cuộc. Sau giám sát có các kiến nghị đề xuất kịp thời cũng như tiếp tục theo dõi việc khắc phục, sửa chữa của các cơ quan có liên quan.

Công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở với người dân cũng được thực hiện khá tốt. 5 năm qua, UBMTTQVN huyện tổ chức đối thoại được 47 cuộc với 4.160 lượt người dự. Qua đó, có 240 ý kiến phát biểu đóng góp của người dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hội nghị cũng nhìn nhận hạn chế trong việc thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị là chưa tổ chức được hoạt động phản biện xã hội.

Dịp này, UBND huyện trao 7 giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích tốt trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 217 và Quyết định số 218 của Bộ Chính trị./.

UBMTTQVN huyện Vĩnh Hưng

Chia sẻ bài viết