Tiếng Việt | English

16/08/2019 - 16:11

Vĩnh Hưng tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

Ngày 16/8, Huyện ủy Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII. UV.BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm dự hội nghị.

Huyện ủy Vĩnh Hưng tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

Đảng bộ huyện Vĩnh Hưng có 26 tổ chức cơ sở Đảng, gồm 18 Đảng bộ cơ sở và 8 chi bộ cơ sở với 151 chi bộ trực thuộc gồm chi bộ ấp, khu phố, chi bộ cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp với tổng cộng 1.893 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của huyện Vĩnh Hưng được các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát. Đồng thời, các cấp ủy Đảng chủ động đề ra các biện pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phân công, phân cấp quản lý chặt chẽ, phát huy tốt vai trò người đứng đầu nên tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng được tiến hành thường xuyên và nghiêm túc, đúng quy trình nên kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đảng viên vi phạm. Trong nhiệm kỳ đã có 16 đảng viên bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo. 

Công tác sắp xếp, củng cố tổ chức Đảng theo ngành, theo địa phương hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi để các loại hình tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ. Công tác đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên ngày càng phản ánh đúng thực chất nên bảo đảm tăng cường tính lãnh đạo giáo dục và tính chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Thời gian tới, để phát huy hơn nữa công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, UV.BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy – Lê Thanh Nghiêm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trong huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thi hành Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của TW về thi hành Điều lệ Đảng,... Trong đó, ông yêu cầu huyện cần tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đặc biệt, việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội phải được lãnh đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy định./.

Minh Phương

Chia sẻ bài viết