Tiếng Việt | English

08/09/2017 - 14:30

Vốn vay chính sách gắn kết cơ sở Đoàn với thanh niên

Ngày 07/9, Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và công tác quản lý vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) năm 2017 cho 250 bí thư, phó bí thư tổ chức cơ sở Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn - Nguyễn Hoài Thanh phát biểu tại hội nghị

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn về chương trình liên tịch giữa Đoàn Thanh niên và NHCSXH; nguồn lực nông thôn mới, chính sách huy động, quản lý các nguồn lực; quy định của ngân hàng trong việc cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; công tác phối hợp NHCSXH trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Nhà nước đến đối tượng vay vốn, phối hợp khai thác và quản lý nguồn vốn vay; công tác phối hợp triển khai khảo sát đối tượng cho vay, thành lập các tổ tiết kiệm và vay vốn do Đoàn Thanh niên quản lý, chất lượng hoạt động các tổ tiết kiệm và vay vốn; việc sử dụng vốn vay của các thành viên trong tổ;...

6 tháng năm 2017, số dư nợ ủy thác qua Đoàn Thanh niên toàn tỉnh trên 275 tỉ đồng ở 15 huyện, thị xã, thành phố với 326 tổ và 12.183 hộ vay qua các chương trình: Cho vay hộ nghèo, học sinh, sinh viên, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động,... ./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết