Tiếng Việt | English

25/11/2015 - 11:24

Long An

Vụ Đông Xuân 2015-2016: Nông dân gặp khó!

Năm nay, lũ thấp cộng với điều kiện thời tiết bất thường gây bất lợi đến việc sản xuất của nông dân. Nhiều nông dân phải tốn thêm một khoản chi phí gieo sạ lại vụ Đông Xuân (ĐX) khi bị thiệt hại do thời tiết.


Nông dân